Frederiksværk motorbådsklub

Velkommen til Frederiksværk Motorbådsklub.

l Frederiksværk Motorbådsklub,  er vi ca. 195 medlemmer der er aktive hele sæsonen. Klubben varetager medlemmernes interesse vedrørende fritidssejlads. Klubben arrangerer bl.a. navigationssejladser og undervisning i VHF, søredning og navigation. Vi arrangerer også vore traditionelle fester hen over året. Vi har endvidere en forsikringsaftale, med billige ansvarsforsikringer.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VHF (SRC certifikat) kursus:  

Tirsdage i November, opstrat den 7/11  fra 1900 til 2200 

Lærer er Poul Erik Hansen fra Motorbådsklubben. Kurset er åbent for alle på Frederiksværk havn. Kurset leder frem til at deltagerne kan tilmeldes til eksamen ved Søfartsstyrelsen og opnå VHF (SRC) certifikat, som giver ret til at installere og benytte VHF i båden. Der regnes med 5 aftener samt eksamensdag.

Prisen for lærerbistand er 150 kr. pr. elev. Dertil kommer lærebøger på i alt ca. 425 kr. og eksamensbidrag på 503 kr., hvis man vælger at gå til eksamen. 

Hvis vi bliver mange elever, vil eksamen kunne afvikles i klubhuset, ellers foregår eksamen i København. Detaljer herom senere. 

Tilmelding til Henrik på henriander01@gmail.com senest15 oktober af hensyn til indkøb af bøger.

 

OBS: ALLE TIRSDAGE I STEDET FOR TORSDAGE

 

 

MADLAVNING  -  HYGGE

-------------------------------------------------

MÆND :  TORSDAG KL. 18

OPSTART Den 19. 10.

------------------------------------------------

KVINDER : Hver anden TIRSDAG

OPSTART Den 10.10 kl. 18

 

------------------------------------

 

 


Følgende kan købes ved indbetaling eller hos et bestyrelsesmedlem: 
STOFMÆRKER          30,00 kr.         
KLISTERMÆRKE        10,00 kr.
STANDER(NY)            75,00 kr.
STANDER                   75,00 kr.

Klubben kan tilbyde dig en ansvars-
forsikring hele året:        180,00 kr.

Medlemskontingent: 
AKTIV (hvis du har plads i havnen)     : 500,00 kr.
ÆGTEFÆLLE                                 : 100,00 kr.
PASSIV (hvis du kun vil støtte klubben): 200,00 kr.

Det nye klubblad
juni 2017

 

 

 

Tilmelding til

Standernedhalning

04/11 Kl: 1600

 

Liste er ophængt i klubben

 

Eller  ring til

Festudvalg

 

 

 

Betingelser for udlejning af klubhuset 2017