Frederiksværk motorbådsklub

Velkommen til Frederiksværk Motorbådsklub.

l Frederiksværk Motorbådsklub,  er vi ca. 195 medlemmer der er aktive hele sæsonen. Klubben varetager medlemmernes interesse vedrørende fritidssejlads. Klubben arrangerer bl.a. navigationssejladser og undervisning i VHF, søredning og navigation. Vi arrangerer også vore traditionelle fester hen over året. Vi har endvidere en forsikringsaftale, med billige ansvarsforsikringer.

-------------------------------------------------------------------------------

Sildegilde
lørdag den 6. januar 2018
kl. 13.00
Årets traditionsrige sildegilde afholdes i år lørdag den 6. januar
. Der serveres
kogesild, bidesild, karrysild, marinerede sild,
 kryddersild, og stegte sild samt
kogte kartofler, rugbrød samt fedt og smør. T

Egen mad kan medbringes.

Der kan købes forskellige slags snaps og naturligvis øl og
vand til de sædvanligt lave priser.
Prisen på arrangementet kan først oplyses på dagen
, da priserne på sild afhænger af dagsprisen.


Kom til nytarskur i Klubben

ingen tilmelding   vi finder en plads

Vi SES PÅ LØRDAG KL 1300

 

MADLAVNING  -  HYGGE

------------------------------------------------------

MÆND :  TORSDAG KL. 18

OPSTART Den 19. 10.

------------------------------------------------------

 

KVINDER : Hver anden TIRSDAG

OPSTART Den 10.10 kl. 18

,

--------------------------------------------------------

Følgende kan købes ved indbetaling eller hos et bestyrelsesmedlem: 
STOFMÆRKER          30,00 kr.         
KLISTERMÆRKE        10,00 kr.
STANDER(NY)            75,00 kr.
STANDER                   75,00 kr.

Klubben kan tilbyde dig en ansvars-
forsikring hele året:        180,00 kr.

Medlemskontingent: 
AKTIV (hvis du har plads i havnen)         : 500,00 kr.
ÆGTEFÆLLE                                       : 100,00 kr.
PASSIV (hvis du kun vil støtte klubben)    : 200,00 kr.

Det nye klubblad
juni 2017

Betingelser for udlejning af klubhuset 2017

 

 

 

 

 


 VIGTIGT


Klubben vil gerne have din mail adresse, så vi hurtigere kan
informere dig om nyt i klubben.
Send en mail til

 så jeg får den til medlemslisten