Duelighedsbevis, nye regler

Skal man have nogen form for “kørekort” for at føre en båd?

Hvis båden er en sejlbåd eller en langsomtgående motorbåd  under 15 meters længde er der ingen krav til føreren, men er det en speedbåd, eller en vandscooter,  kræves der en uddannelse og reglerne er ændret 1. juli 2023, så derfor denne orientering.
Har du en båd der betegnes som speedbåd skal du have speedbådsbevis, eller indtil 1. juli 2023 have bestået en Duelighedsprøve og dermed erhvervet et Duelighedsbevis.

Se her hvornår en båd betegnes som en Speedbåd.

Nederst på siden er et skema fra Søfartsstyrelsen og det ses i dette  at der i dag skelnes mellem Duelighedsprøve og  Sønæringsbevis duelighedsbevis, hvor forskellen er bestået Høre og Synsprøve.

Den med blå tekst er et uddrag fra Søfartsstyrelsens hjemmeside og det fremgår heraf at et Duelighedsbevis fra før 1. juli 2023 ikke mere  giver ret til at føre speedbåd, men at der kræves et Sønæringsbevis duelighedsbevis.

Det anføres dog også at man med en bestået Duelighedsprøve kan få udstedt et Speedbådsbevis, hvis man ikke ønsker at få et Sønæringsbevis duelighedsbevis.
Har du speedbåd og hidtil ført denne med et Duelighedsbevis fra Før 1. juli 2023 er det ikke mere lovligt, med mindre der på bagsiden af beviset er  påført betegnelsen  “Powerboat”.
Du kan dog bestille et speedbådsbevis hos Søfartsstyrelsen uden yderligere prøver eller eksamen.

Fuld dokumentation finder du på Søfartstyrelsens hjemmeside her.

Duelighedsprøven (plastickort) og rettigheder

Duelighedsprøven er fortsat en rigtig god måde for fritidssejlere at erhverve sig gode kompetencer til at færdes sikkert på vandet, også i de fritidsfartøjer under 15 meter, hvor der ikke er noget krav om bevis.

Dokumentation for bestået duelighedsprøve (plastickort) giver ikke rettighed til at føre speedbåd. Det er alene Sønæringsbeviset (Duelighedsbevis) som er rettighedsgivende til fritidsfartøjer mellem 15 og 24 meter, samt speedbåde.

Rettigheden til at føre speedbåd med bevis for bestået duelighedsprøve (plastickort) har historisk været givet. Dette er ophørt.
Denne rettighed gives derfor ikke længere på ny dokumentation for bestået duelighedsprøve. Der er alene tale om et prøvebevis.
Du kan se tekst og indhold i den dokumentation der udstedes for duelighedsprøve i bilag 3.

Med en bestået duelighedsprøve, kan man fortsat få udstedt speedbådsbevis, hvis man ikke ønsker sønæringsbeviset til fritidsfartøjer over 15 meter.