Nyhedsmail 5. maj 2024

Nyhedsmail

5. maj 2024

Kære medlemmer.

Denne nyhedsmail skulle gerne være den første af flere i år.

Da det tidligere i år kom mig for øre, at bestyrelsen i FMBK ville træde tilbage og klubben derfor var i fare for at skulle lukke, troppede jeg op til den ekstraordinære generalforsamling for, om ikke andet, at melde mig som bestyrelsesmedlem. At jeg så kom hjem med en formandspost i lommen, havde jeg ikke forestillet mig.

Jeg er, i forvejen, med på nogle bestyrelsesposter i vores borgerforening Vangedes Venner.

Her har jeg ansvar for at booke orkestre samt sørge for el, lyd og lys til vores arrangementer.

Jeg har dog meddelt, 2024 bliver mit sidste år med så mange bolde i luften.

Jeg mener selv, at vi har fået sammensat en kompetent bestyrelse, ikke mindst vores kasserer, Mette og bestyrelsesmedlem Poul Erik har rigeligt at se til.

Både regnskab, konti og bilag, samt ikke mindst hjemmesiden har været særdeles tidskrævende at få styr på for dem. Ligeså bøvlet med ansvarsforsikringen af medlemmernes både, har været og er en opgave i sig selv.

Og nu kan alle, der har betalt kontingent inden d.d. hente deres medlemskort i klubhuset. Kom og hent dem!! Især de som stadig har tegnet ansvarsforsikring gennem klubben.

Pinseturen er desværre aflyst i år, med klubben som arrangør, vi kan ganske enkelt ikke nå det.

Et medlem, Henrik Nilsson, har tilbudt at tænde op i grillen til en gang ” medbring selv mad”.

Vi skal blot finde en dato, tjek det evt. på Facebook siden, men vi vil også bestræbe os på at sende besked direkte med e-mail.

Poul Erik har søsat et par aftener med foredrag, kom og hør om DSRS og brugen af VHF.

Læs om dette og meget mere på vores hjemmeside www.fmbk.dk

Derudover, kigger vi på mange nye ideer som medlemmer har meldt ind. Så vi håber vi kan omsætte nogle af disse til virkelighed og vi kan få flere til at komme i klubhuset og være med i aktiviteterne.

Vin, øl og vand kan stadig købes i klubhuset nu igen med betaling via Mobile Pay, såvel som kontanter.

Som jeg meddelte ved generalforsamlingen, skal man ikke forvente at jeg er i klubben flere gange om ugen som min forgænger, Keld.

Jeg har lang kørevej til Frederiksværk samt har et job som stjæler en del af min fritid.

Man er selvfølgelig altid velkommen til at skrive eller ringe, hvis man har noget på hjerte.

Pas på hinanden derude.

Bent Arper Jensen