Referat bestyrelsesmøde 05.05.2024

FMBK Bestyrelsesmøde søndag. den 05.05.2024 kl.14:00

Deltagere:
Bent Arper Jensen
Johnny Jeno
Mette Hendrich Junkov
Poul Erik Hansen
Niels Krebs
Jan Hansen Bestyrelsesmedlem AMBA Havnen

1: Beretning fra Jan H om hvad der er diskuteret på bestyrelsesmøder i AMBA’en:

  • Nye el-standere er ved at blive færdiginstalleret. Der er ikke nok stik til alle både. I de nye standere kan man ikke lave dobbeltstik da hver især betaler via tally kort. Havnen har indgået en tidsbestemt fastprisaftale, hvorfor prisen vil blive 5kr/kwh. Havnen forventes at sende mere besked ud til alle andelshavere, når det hele bliver aktuelt.
    Mastekranen og masteskure forbliver hvor de er indtil videre.

  • En musikfestival i havnen er ved at blive planlagt: Fjordlys. Den forventes at løbe af stablen i uge 30. Der vil ikke blive krævet entre, men der bliver noget med parkeringen i de dage. FMBK har fået tilbud om at deltage med nogle aktiviteter, men må ikke sælge mad-og drikkevarer. Bestyrelsen besluttede at forsøge at sælge varelager af vin fra UDM til arrangørerne af festivalen.

  • Den nye restaurant som går godt. Den har nu fået spiritusbevilling og påtænker desuden at åbne isbod fra Hansen Is. Vi får opslag/menu fra restauranten op i Klubhuset.

2: Bestyrelsen har for første gang udsendt et nyhedsbrev søndag d 05.05.2024. I fremtiden kommer det til at hedde Nyhedsmail fra formanden.

3:Medlemmer:
Vi har fået en udmeldelse samt 3 til 4 nye medlemmer,
Manglende betalinger der er 13 der mangler at indbetale pr dags dato. Der er sendt Rykkere ud. Hvis ikke betaling er modtaget inden d. 01.06.2024 vil man blive slettet som medlem. Til næste år vil opkrævning blive udsendt i slut febr – marts, med betalingsfrist til 31.03.2025.

4: Medlemskort
Der undersøges om de kan udsendes digitale i stedet for som i dag på papir.

5: Budget.
Der undersøges hvorfor der kun er blevet betalt ca. kr. 9.500 for el i 2023. Her i 2024 i første kvartal er prisen allerede ca. kr. 9.500. Mette undersøger med Andel Energi hvilken aftale der ligger, samt muligheder for at få det billigere.

6: Pinseturen er aflyst, men lørdag. 18.06.24 vil der blive tændt op i grillen. Så alle, der ikke er ude og sejle, opfordres til at komme med deres egen grillmad og vi kan spise sammen.

7: Forlag til div aktiviteter: foredrag om langturs sejlture er blevet tilbudt. Mette kontakter dem for at høre hvornår det kunne lade sig gøre.

8: Næste bestyrelse møde mandag den 27.05.2024 Kl.18.00

Tak for et godt møde
Johnny Jeno