Referat bestyrelsesmøde 17. april 2024

Referat af bestyrelsesmøde 17 april 2024 kl. 18.30 i klubben.
Tilstede: Mette, Poul Erik, Johnny, Niels, Bent
Samt vore suppleanter: Kim Thaning Hansen og Rasmus Nielsen

 1. Nyt fra kasseren:
  Mette har nu adgang til de 2 klubkonti i Danske Bank. Den ene er tilsyneladende ølkassens og den anden er medlemsindbetalinger m.m.

 1. Per W overdrager øl regnskab samt nøgler til Mette og Niels tirsdag d. 18. april i klubben.

 2. Poul Erik tilbød at arrangere foredrag med DSRS og en introduktionsaften i korrekt brug af VHF

 3. Det blev besluttet, at Niels og Alma er kontaktpersoner vedr. klubhuset samt udlejning af do. Billardbrugere skal fremover lægge plader på billardbordet, når dette ikke bruges.

 4. Udlejning af huset blev prissat til 2500 kr. pr. døgn gældende fra d. 1. juli 2024

 5. 6 medlemmer har meldt sig ud af klubben, kasseren giver meddelelse om dette til AMBA

 6. Forsikring hos Tryg ændres fra separat glasforsikring til at denne bliver lagt ind under vores bygningsforsikring for at opnå en besparelse i selvrisikoen.

 7. Pinseturen 2024 aflyses i klubregi, men medlemmerne er selvfølgelig velkomne til selv at arrangere en tur.

  Mødet slut kl. 21.00

Referent: Bent Arper Jensen