Referat bestyrelsesmøde 2. april 2024

Referat af bestyrelsesmøde 2. april 2024 i klubhuset.

Til stede: Mette, Niels, Poul Erik, Bent. Samt Jørn, Keld, Per, Jan og Karl.

  1. Huset er lånt ud til sø-bisættelse UB.

  2. Røde nøgler til hjørneskab er modtaget fra Keld, Jørn, Jan og Per

De er derefter udleveret til Mette, Niels, Poul Erik og Bent

  1. Debat vedr. den vin der optræder i regnskabet

  2. Hjemmesiden: Jørn overdrager login til Poul Erik, de mødes i klubben d.4. april

  3. Optalt klubstandere til salg: 28 stk. hvilket stemmer overens med regnskab.

  4. Bestyrelsen har nu 2 emner til suppleant posterne. Kim Thanning Hansen og Rasmus Nielsen. De opstilles på Generalforsamlingen

  5. Løs snak om salg af drikkelse, rengøring samt div rutiner i forbindelse med husets drift.

  6. Standerhejsning lørdag d. 6 april. Der serveres kun champagne, da bestyrelsen endnu ikke har adgang til klubbens likvider.Referant: Bent Arper Jensen.