Referat bestyrelsesmøde 27.5.2024

FMBK Bestyrelsesmøde søndag. den 27.05.2024 kl.18:30

Deltagere:
Bent Arper Jensen
Johnny JenoMette Hendrich Junkov
Poul Erik Hansen
Niels Krebs

1: Nyt fra Kasseren.

Bilag fra den første del af 2024 (før overdragelsen) er nu modtaget fra Jørgen Bloch. Bilagene svarer i det store hele til de konteringer, der er foretaget på bankkontoen. Dog mangler der 2 kvitteringer, som kasseren vil snakke med den tidligere kasserer om.

Klubbens aftale med Andel Energi blev undersøgt og der synes ikke at være grund til at skifte til et andet selskab, da alle har nogenlunde samme pris. Ordningen står nu i Kassererens navn, fordi man på den måde kan drage fordel af en mindre afgift på forbrug over 4000 KWh.

Pt. har vi 142 aktive betalende medlemmer og 62 ægtefæller. Der er 9, der stadig ikke har betalt medlemskab, hvoraf 3 plejer at have ansvarsforsikring gennem klubben. De 9 er blevet rykket – nu 3 gange, og vil blive slettet som medlemmer, hvis ikke der er betalt inden 1. juni 2024. I vores medlemsregister er det uklart, hvem der har både og hvem der ikke har, men stadig er medlemmer. Kassereren vil forsøge at få denne information fra de forskellige medlemmer, der ikke har oplyst dette.

Pt er der er i alt 43 som har tegnet ansvarsforsikringen gennem klubben, så vi er indenfor rammerne af den tegnede forsikring, hvor 45 både kan være forsikret. Alle, der tidl har betalt til forsikringen, men har fundet ud af at de ikke kan være dækket af den fælles forsikring, har fået forsikringsbeløbet tilbagebetalt.

Hvad forsikringen skal oplyses fra Klubben om mht dem, der er forsikret undersøges af Johnny.

Alle medlemskort ligger til afhentning i klubhuset. Nu ordnet alfabetisk i en mappe. Det er dog temmelig upraktisk og mange henter ikke. Så bestyrelsen har besluttet at undersøge om der skulle være andre muligheder til rimelige priser, hvad angår medlemskort og nøgle til klubhuset.

2: Nyt fra arrangement.

Den 15/5 havde klubben besøg af DSRS fra Lynæs, som fortalte om deres arbejde. Et spændende og nyttigt oplæg med ca 15 deltagere fra klubben. DSRS havde medbragt deres redningsbåd, som blev besigtiget.

Pinsegrill aften løb af stablen den 18/5. Solen strålede og det var lunt. Der var 12-13 medlemmer, der deltog i den hyggelige komsammen.

Der er 15 tilmeldte til VHF kursus den 29/5/2024.

Der er ikke planlagt yderligere arrangementer før sommerferien.

Bestyrelsen har meddelt ’Fjordlys’ festivalen, at vi ikke kan deltage som sådan. Vi tilbyder at de kan købe vores vinlager til 30 kr flasken.

3. Evnt samarbejde med KRAM spisehus.

Kram spisehus planlægger mange forskellige aktiviteter. Bla hygge-weekends, hvor de vil opstille en scene og have forskellige kunstnere til at spille. Til nogen arrangementer, så de gerne at klubberne deltog med noget. F.eks. kunne stå for at lave flæskestegssandwich mv. Arrangementerne ligger dog hovedsageligt i sommerferien og dvs at mange af klubbens medlemmer er på søen, så det er vanskeligt at sige om vi vil kunne bidrage med noget. Så vi afventer og ser hvad der sker.

4: FMBK repræsentanter i AMBA’en

På sidste ordinære generalforsamling var det meningen at forsamlingen skulle vælge foreningens repræsentant for de kommende 2 år på én af posterne. Pt er FMBK repræsenteret ved Kjeld Nielsen og Jan Hansen (sidstnævnte var på valg). Grundet omstændighederne ved den ordinære generalforsamling, nåede man ikke til det punkt på dagsordenen, ej heller sat på dagsordenen på den 1. ekstraordinære generalforsamling. Jan Hansen blev genvalgt på AMBA’s generalforsamling i marts 2024 for en 2-årig periode. Kjeld Nielsen er først på valg i 2025.

5: Planlægning af Hoveri-dag med grill og fest

Vi er nu tæt på sommerferien, så det blev besluttet at en Hoveri-dag skal planlægges og løbe af stablen den 21/9/2024. Det arbejde der skal gøres på huset, er dels a) udendørs: maling og reparation af træværk af bænke-borde-flagstang mv. b) indendørs: el-stik, oprydning på loft og evnt indretning af sy-bord.

Udearealerne, dvs fliser rundt huset skal dog ordnes nu. Bent vil forhøre sig hos en havemand hvad det koster at rense fliserne for ukrudt, så vi kan se om det er noget vi kan sætte i gang og betale.

Håndværkere som er medlemmer må meget gerne melde sig på banen.

6: Nyhedsbrev I fremtiden kommer det til at hedde Nyhedsmail fra formanden og vil blive sendt ud i slutningen af måneden.

7: Forlag til div aktiviteter: foredrag om langturs sejlture var blevet tilbudt. Der synes dog ikke at være den store interesse, så det er droppet.

Standernedtagning er fastlagt til den 2. november 2024.

8: Næste bestyrelse møde om en måned eller hvis behov opstår. Flere af bestyrelsesmedlemmerne vil være ude og sejle i den kommende måned, men vil være tilgængelige.

Tak for et godt møde

Mette Junkov